Posted by admin On marzec - 13 - 2023 Możliwość komentowania Jakie ubezpieczenie do samochodu zakupić, a jakie jest przykładne? została wyłączona

Które ubezpieczenie do samochodu wybrać, a jakie jest odpowiedzialne?
Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) oraz AC (autocasco) to dwa najistotniejsze gatunki ochron dla kierowców. Obydwa ochrony są niezbędne dla każdego, kto porusza się po drogach, ponieważ umożliwiają asekurację finansową w przypadku rozmaitych sytuacji. Ubezpieczenie OC jest obligatoryjne dla jakiegokolwiek posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które broni przed krzywdami, które kierowca może wyrządzić innym osobom czy też mieniu – Ubezpieczenia na życie Nowy Sącz. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane wypadkiem drogowym, kolizją czy odmiennym wydarzeniu, jakie owocuje utratami materialnymi bądź personalnymi. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne oraz chroni posiadacza pojazdu przed szkodami, jakie mogą się zdarzyć w wyniku wypadku drogowego, kradzieży, ognia, dewastacji itp. Ubezpieczenie AC gwarantuje protekcję na przypadek strat wyrządzonych własnemu pojazdowi, w tym również kosztów naprawy, zadośćuczynień i innych wydatków połączonych z wypadkiem. Stopień składki ochrony OC oraz AC zależy od wielu czynników, takich jak: wiek oraz rutyna kierowcy, renoma oraz gatunek wehikułu, jego wartość, obszar eksploatacji, liczba żądań w przeszłości i wiele różnych.

Comments are closed.