Archive for the ‘Usługi’ Category

Posted by admin On grudzień - 8 - 2022 Możliwość komentowania W jaki sposób są wykonywane audyty unijnych projektów została wyłączona

Dlaczego projekty unijne należy audytować Unia daje ogromne środki na dofinansowanie najróżniejszych projektów. Lecz taka skala inwestycji powoduje ryzyko wystąpienia nadużyć, dlatego też zostały wprowadzone szereg mechanizmów weryfikacyjnych. Praktycznie każdy taki projekt ma szczegółowo ustalony zakres prac do wykonania, oraz czas na ich realizację. Lecz niekiedy rodzą się pokusy, aby niektóre rzeczy wykonać nieco inaczej, być może z mniejszymi kosztami, a wtedy pozostaną nadmiarowe pieniądze. I to właśnie audyt wewnętrzny projektu ma zapobiegać takim sytuacjom, oraz kontrolować realizację ustalonych etapów zgodnie z podjętymi wcześniej zobowiązaniami. Ma to o tyle znaczenie, że w przypadku wykrycia jakiś nieprawidłowości wnioskodawca będzie musiał poprawić  [ Read More ]